EVBUL EMLAK Franchising Sistemi'nin ana unsurları nelerdir?
EVBUL Franchisee'lerinden reklama katkı payı, cirodan pay gibi çeşitli isimler altında ek ödemeler talep etmez.

EVBUL EMLAK'ın web portali Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden binlerce emlak kaydının bulunduğu ve teknolojik alt yapısı en gelişmiş portaldir. EVBUL EMLAK franchisee'leri bu kendilerine EVBUL EMLAK tarafından sağlanan özel internet sayfalarında ofis içi otomasyon sistemini fonksiyonunu kullanarak ofisin verimliliğini de test edebilmektedirler.

EVBUL EMLAK Franchising Sistemi, yalnızca emlak değil emlakla ilintili unsurlara dair hizmetlerin de (değerleme, mortgage, sigorta vb.) aynı ofisten verilebilmesi esasına dayanır. Bu nedenle EVBUL EMLAK, bir şirketler grubu olarak faaliyet göstermektedir.

EVBUL EMLAK franchisee'leri Genel Müdürlüğün hukuki ve teknik destek hizmetinden sınırsız yararlanma hakkına sahiptirler.

EVBUL EMLAK Franchising Sistemi'nde ofisin görsel unsurları Genel Müdürlük'çe karşılanır.

EVBUL EMLAK franchisee'leri mesleki bilgi birikimlerini Genel Müdürlükçe düzenlenen periyodik eğitimlerle derinleştirirler.                                     

31.03.2012