Karasu'ya Milyar dolarlık yatırım Geliyor.
Sakarya'da Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi kuruluyor, İşte Yatırımın yapılacağı o Bölge.
Sakarya'da Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi kuruluyor, İşte Yatırımın yapılacağı o Bölge.

Resmi Gazete'de 11 Nisan 2015 Cumartesi Günü Yayınla'nan Sayı : 29323 Karar ile Sakarya/Karasu Bölgesine Otomotiv İhtisas Endüstri Kurulması Bakanlar kurulu kararı ile Kararlaştırılmıştır.

2011 Yılından Beri Dile Getirilen Yatırım yapılacak Bölgeler Arasında yer alan Karasu (İhsaniye & Denizköy) Bölgeleri Cumhurbaşkanı'nın

Sakarya'ya Gelip yerli Otomotiv'i Müjdelemesi Bölge'de yerli ve yabancı Yatırımcıların Rağbet göstermesine sebeb olmuştur.

Gerek Karadeniz Sahil yolu Projesi , Karasu Limanı, Kibar Holding Demir Çelik Fabrikası ve Yapılacak olan 3.Köprü Bağlantı yolunun Karasu'ya ve Köylerine yatırımın artmasına sebeb olmuştur. Şu anda yatırım yapılacak bölgeler arasın'da en çok prim yapan bölgedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, Sakarya'da otomotiv konusunda ihtisaslaşmış bir endüstri bölgesinin kurulması için gerekli fizibilite ve yer seçimi çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomotiv konusunda ihtisaslaşmış bir endüstri bölgesinin kurulması için gerekli fizibilite ve yer seçimi çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yaklaşık 222 hektarlık alanın Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiğini bildirdi.

Işık yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı sanayi yapısına dönüşümünün hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Bu üretimlerin gerçekleştirilebilmesi için uygun fiziki altyapının ve mekanların da oluşturulmasının önemine dikkati çeken Işık, endüstri bölgeleriyle ülke ekonomisinin gelişmesi ve teknoloji transferinin sağlanması, üretim ve istihdamın artırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Işık, Bakanlığın endüstri bölgelerinin kurulması için yer önerisinde bulunabildiğini, ana hedeflerini endüstri bölgelerinin uygun yerlerde kurulması ve uygun bir şekilde işletilmesi olarak belirlediklerini kaydetti. Bu hedef doğrultusunda Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomotiv konusunda ihtisaslaşmış endüstri bölgesinin kurulması için gerekli fizibilite ve yer seçimi çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Işık, burada yer alan yaklaşık 222 hektarlık alanın "Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildiğini bildirdi.

Milyar dolarlık yatırım

Bu bölgede yerli araçların üretimine yönelik yatırımlar başta olmak üzere, elektrikli-hibrit araçların üretimi ve motor gibi katma değeri yüksek parçaların üretimine ilişkin yatırımlara öncelikli olarak yer verileceğine dikkati çeken Işık, şunları kaydetti:

"Bölge faaliyete geçtiği zaman yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmesi ve 7-8 bin kişilik nitelikli istihdam oluşması beklenmektedir. Bölgenin hızlı bir şekilde yatırımlara hazır hale getirilebilmesi amacıyla öncelikle ivedi olarak kamulaştırma çalışmaları tamamlanacak. Daha sonra harita yapım işinin gerçekleştirilmesi, jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması, imar planı ve parselasyon planının yapılması, altyapı projelerinin hazırlanması ve altyapı inşaatının yapılması ile ilgili iş ve işlemler tamamlanarak bölgedeki araziler altyapısı tamamlanmış bir şekilde yatırımcılara tahsis edilecek. Bu işlemler için Bakanlık bütçesinden yaklaşık 60 milyon liralık harcama yapılması öngörülüyor.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7527

Sakarya İli, Karasu İlçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/3/2015 tarihli ve 1264 sayılı yazısı üzerine, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

04.05.2015